Sommarsimskola

Wisby simsällskap håller simskola

Wisby Simsällskap
i samarbete med Tofta Camping

Årets simskolor är tyvärr inställda.

           Vi tar sikte på 2021 och hoppas på att ni kan komma då.