Bysens Livs

I direkt anslutning till campingen finns Bysens Livs, en Handlar’n-butik som täcker ditt basbehov av livsmedel.